DrupalOnderwijs Manifest

  1. Doelstelling is kennis-, ervaring-, software-, en codedeling. Hiermee dragen we bij aan het herstellen van het basisprincipe dat onderwijsmiddelen altijd vrij beschikbaar en voor iedereen toegankelijk moeten zijn.
  2. Benadering bottom up vragen en kennisdeling uit het veld propageren. Door gebruik te maken van de gebundelde individuele kennis (en vragen) van deelnemers kunnen generieke middelen worden ontwikkeld en gedeeld.
  3. Bedrijfs deelname is welkom, maar enkel op persoonlijke titel van deelnemers. Het platform heeft een nadrukkelijk niet commerciele doelstelling.
  4. Participatie door onderwijsinstellingen kan wel per organisatie, afhankelijk van de wensen van de onderwijsinstelling.